วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556

อาหารที่มีโคเอนไซม์ คิว 10

          CoQ10 อยู่ในสารกลุ่มควิโนน ซึ่งพบในปลาที่มีไขมันมาก เช่น ปลาทู ปลาซาบะ นอกจากนี้ยังพบในเนื่อสัตว์ ไก่ เมล็ดธัญญพืชที่ไม่ขัดขาว ผลไม้เปลือก ผัก เช่น บรอคโคลีและปวยเล้ง เป็นต้น
          เมื่อเรากินควิโนนดังกล่าวเข้าไป ตับจะทำหน้่าที่เปลี่ยนควิโนนเป็นยูบิควิโนน หรือ CoQ10 เสียก่อน ร่างกานของเราจึงจะนำไปใช้ได้ ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่แม้ควิโนนจะมีในอาหารหลายประเภท แต่เราก็อาจจะไม่มได้รับ CoQ10 เพียงพอ เช่น หากคุณมีอายุสักหน่อย หรือเป็นโรคตับ การเปลี่ยนควิโนนให้เป็น CoQ10 ของตับจะลดลง
          CoQ10 มีโครงสร้างคล้ายกับคอเลสเตอรอลมาก ซึ่งเอนไซม์ในตับที่ทำหน้าที่สร้าง CoQ10 ก็คือ เอนไซม์ชุดเดียวกับที่สร้างคอเลสเตอรอลขึ้นมาในร่างกาย ดังนั้นยาบางตัวที่ลดคอเลสเตอรอล เช่น กลุ่มสะแตติน ( Statin ) ที่ไปหยุดการสร้างคอเลสเตอรอลของตับ ก็จะหยุดการสร้าง CoQ10 ของตับด้วย ดังนั้นกลุ่มคนที่กินยาลดคอเลสเตอรอล ควรกิน CoQ10 เสริม
          นอกจากนี้ในภาวะที่ร่างกายขาดวิตามินบี การสร้าง CoQ10 ของตับก็จะลดลง ดั้งยั้การกินข้าวกล้องเป็นประจำจะช่วยป้องกันสภาวะขาด CoQ10 ได้ 

CoQ10 กับโรคหัวใจ

ขนาดปริมาณ CoQ10 ที่ใช้

                    ยังไม่ีมีการกำหนดปริมาณที่แน่นอน ในการใช้ CoQ10 ในแต่ละวัน แต่บรรดาผู้เชี่ยวชาญมี่ความเห็นพ้องต้องกันว่าการใช้ CoQ10 เป็นอารหารเสริมควรอยู่ระหว่าง 30-90 มิลลิกรัม ต่อวัน แต่หากต้องการใช้รักษาโรค ควรใช้ CoQ10 วันละ 100 มิลลิกรัมขึ้นไปหรือมากกว่า แล้วแต่กรณี

บทความหลัก
CoQ10 กับโรคหัวใจ

เอกสารอ้างอิง
1. Pharma Nord. เอกสารเพื่อเพิ่มความรู้แก่ผู้บริโภค. โคเอนไซม์ คิว 10 มีความสำคัญต่อสุขภาพอย่างไร. 


- ที่มารูปภาพ http://www.thebestinsure.com/index.php

CoQ10 กับโรคหัวใจ ( โรคหลอดเลือดหัวใจแข็งตัว )

          ปีเตอร์ ลางส์ฮาน และอลีนา ลางส์ฮาน รายงานว่า CoQ10 สามารถใช้ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจโดยยับยั้งปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระที่มีต่อ LDL คอเลสเตอรอล และช่วยทำให้ ไมโตคอนเดรียสามารถทำงานได้ที แม้ระหว่างเจ้าตัวมีอาการเครียด และยังมีรายงานอีกหลายประเทศที่แสดงว่า CoQ10 สามารถป้องกันหลอดเลือดหัวใจแข็งตัว และป้องกันการอุดตัน ดังนั้น จึงอาจใช้ CoQ10 ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ


บทความหลัก
CoQ10 กับโรคหัวใจ

เอกสารอ้างอิง
1. Pharma Nord. เอกสารเพื่อเพิ่มความรู้แก่ผู้บริโภค. โคเอนไซม์ คิว 10 มีความสำคัญต่อสุขภาพอย่างไร. 

CoQ10 กับโรคหัวใจ ( ในการรักษาผู้ป่วยหัวใจวาย )


          ผู้ป่วยโรคหัวใจมักมีระดับ CoQ10 ต่ำ ทำให้หัวใจไม่มีแรงบีบตัว ตัวอย่างการทดลองใช้ CoQ10 กับผู่ป่วยโรคหัวใจ  เช่น มีรายงานจากโรงพยาบาลอินเดียนนาโปลิส ว่าการใช้ CoQ10 ในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจวาย จะทำให้หัวใจมีแรงสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายมากขึ้น เป็นการบรรเทาอาการของโรคหัวใจทั้ง CoQ10 ยังสามารถลดอาการข้างเคียงของยาแผนปัจจุบันลงโดยสามารถทุเลาอาการของผู้ป่วยจำนวน 91% ลงภายใน 31 วัน
บทความหลัก
CoQ10 กับโรคหัวใจ

เอกสารอ้างอิง
1. Pharma Nord. เอกสารเพื่อเพิ่มความรู้แก่ผู้บริโภค. โคเอนไซม์ คิว 10 มีความสำคัญต่อสุขภาพอย่างไร.